Εκδόσεις

Οι εκδόσεις ΙΔΕΟτοπος είναι η εκδοτική δραστηριότητα της Ιδεότοπος ΜΚΟ

Τα βιβλία που επιλέγουμε προς έκδοση διέπονται από τα ίδια χαρακτηριστικά που η εταιρία έχει αποδεχθεί και ορίσει στο καταστατικό της.

 Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η πρωτοτυπία των θεμάτων και των προτάσεων καθώς και ο καθαρός και αναλυτικός λόγος.

 Στόχος μας να προσφέρουμε στους αναγνώστες βιβλία σύγχρονα που να βασίζονται στην έρευνα, την επιστήμη, τον ορθό λόγο και την προσπάθειά κάθε ανθρώπου να γνωρίσει τον εαυτό του και την Φύση.

 

Back to top
Back to top