Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής

 

Το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής (Ι.Α.Ψ.) είναι ένας οργανισμός που στόχο έχει να προωθήσει την εκπαίδευση στην Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία / Κοινοτική Πρακτική και την αξιοποίηση των πρακτικών της στη θεραπεία, την κοινοτική πρακτική και το σχολείο.

Η Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία είναι μία εξέλιξη των Συστημικών Θεραπειών, κατά άλλους κομμάτι της Συστημικής Θεραπείας και κατά άλλους ένα βήμα πέρα από αυτήν. Διαμορφώθηκε από την ομάδα του Michael White, αυστραλού ψυχοθεραπευτή και του David Epston, νεοζηλανδού ψυχοθεραπευτή. Είναι μία θεραπεία που εντάσσεται στην κονστρουξιονιστική παράδοση της ψυχοθεραπείας.

Η πρακτική της έχει τη ζεστασιά της πρακτικής του Rogers αλλά και την ισχυρή δυναμική αλλαγής που φέρει η επικέντρωση στις λύσεις. Είναι μία ψυχοθεραπευτική πρακτική που αποφεύγει συνειδητά την ένταξη της προσωπικότητας του ανθρώπου σε νόρμες και βοηθά τον ενδιαφερόμενο να συνδεθεί με τις αξίες του, τα αποθέματά του καθώς και με τους σημαντικούς άλλους της ζωής και της ιστορίας του. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί τις συνθήκες για μια επαναδιήγηση της τρέχουσας ιστορίας του, της παρελθούσας ιστορίας του και των μελλοντικών του δυνατοτήτων, μία επαναδιήγηση η οποία είναι θεραπευτική για το άτομο αλλά και δημιουργός εναλλακτικών τρόπων συνομιλίας του ατόμου με το περιβάλλον του.

Για όσους λοιπόν ενδιαφέρονται για αυτού του είδους την προσέγγιση αλλά και εκπαίδευση οι ιστοσελίδες του ιστότοπου αυτού είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Σε αυτές εκτός από τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε άρθρα και κείμενα, εργασίες των αποφόίτων των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ινστιτούτου καθώς και τον «Λόγο των μη-ειδικών» όπου άνθρωποι της διπλανής πόρτας που έχουν έρθει αντιμέτωποι με δυσκολίες στην ζωή τους μας μεταφέρουν την εμπειρία και την γνώση τους.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: http://narrativetherapy.gr/

 

To Ψακτήρι του Internet

 

 

 

 

 

 

Back to top
Back to top