Πάνδημος - Ψηφιακή βιβλιοθήκη

 

Στο σημείωμα αυτό θα παρουσιάσουμε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που λειτουργεί με την φροντίδα του Παντείου Πανεπιστημίου. Μέσω της βιβλιοθήκης αυτή επιτυγχάνεται η ευρεία δημοσίευση και η άμεση διάθεση, η μεγαλύτερη προβολή και κατοχύρωση της εργασίας, στην ευρεία επιστημονική κοινότητα, ενώ ενισχύεται η επιστημονική επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ταυτόχρονα όμως και ο ανεξάρτητος μελετητής που ενδιαφέρεται για τα θέματα της βιβλιοθήκης έχει την δυνατότητα να την επισκεφτεί και να αντλήσει από αυτή τις πληροφορίες που χρειάζεται.

Το όνομα της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι ΠΑΝΔΗΜΟΣ και αυτή χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες.

Η πρώτη, το ακαδημαϊκό αποθετήριο, περιέχει τις μεταπτυχιακές εργασίες, τις διδακτορικές διατριβές και τις σημειώσεις των μαθημάτων των σχολών και των τμημάτων του Πανεπιστημίου. Αποτελεί ένα διαδικτυακό αποθετήριο το οποίο διασφαλίζει την ανοιχτή πρόσβαση και χωρίς περιορισμούς διανομή του ψηφιακού υλικού. Δικαίωμα πρόσβασης στον Πάνδημο όσο και ανάκτησης του πλήρους κειμένου των τεκμηρίων που διατίθενται μέσω αυτού, έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες του Διαδικτύου ενώ κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει ο συγγραφέας.

Η δεύτερη περιέχει το φωτογραφίες των εκδηλώσεων, βίντεο του Πανεπιστημίου και τις αποφάσεις του Πρυτανικού. Χωρίζεται σε δύο υποενότητες εκ των οποίων η μια περιλαμβάνει το ιστορικό και η άλλη το φωτογραφικό αρχείο του Πανεπιστημίου.

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο των ψηφιοποιημένων περιοδικών Η Συλλογή περιλαμβάνει περιοδικές εκδόσεις που συνεχίζουν να εκδίδονται και σε έντυπη μορφή, ή μόνο σε ηλεκτρονική ή ακόμα έχουν σταματήσει να εκδίδονται. Μερικοί τίτλοι περιοδικών είναι: Αντί, Ουτοπία, Σύγχρονα θέματα, Τετράδια, Ψυχολογία κ. α.

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα περιέχει τα πρακτικά των συνεδρίων, επιστημονικές επετηρίδες, αφιερώματα και τιμητικοί τόμοι, εκδόσεις και δημοσιεύσεις της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης και δημοσιεύσεις ακαδημαϊκού προσωπικού. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα πρακτικά των συνεδρίων του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΑΝΔΗΜΟΥ ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι:
http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el.

Το ψακτήρι του internet

 

 

 

 

 

 

Back to top
Back to top