Η αρμονία κατά τον Ηράκλειτο τον Εφέσιο

 

Το καινούργιο βιβλίο του καθηγητή Χαρ. Σπυρίδη με τίτλο «Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ» είναι γεγονός.

Ο Ηράκλειτος δέχεται ως αρχή και στοιχείο των όντων το «ἀείζῳον πῦρ». Τα πάντα προέρχονται από το πυρ και στο πυρ καταλήγουν φθειρόμενα.

Η βαθυστόχαστη, η γριφώδης και πλήρης αποκρύφων γνώσεων φιλοσοφική διδασκαλία του Ηρακλείτου έγινε η αιτία να τον αποκαλού­ν «σκοτεινό» φιλόσοφο.
Συμβολικώς το «σκοτεινόν» του φιλοσόφου αποδίδεται δια του μαύρου χρώματος του εξωφύλλου και το «ἀείζῳον πῦρ» συμβολίζουν οι φλόγες που το περιβάλλουν.

Με λεπτομερή κι ουσιαστική ανάλυση συγκεκριμένων Ηρακλειτείων αποσπασμάτων προβάλλεται ο Ηράκλειτος ως ο πρώτος θεωρητικός μελετητής αφενός όλων των ειδών της Μουσικής Αρμονίας κι αφετέρου του μηχα­νισμού λειτουργίας των εγχόρδων μουσικών οργάνων με δοξάρι· ανασκευάζοντας την σημερινή άποψη ότι αυτός ήτο ο Γάλλος Μαθηματικός και Φυσικός Jean-Marie Duhamel (1797-1872).

Μ’ αυτήν την επιστημονική μου εργασία αποδεικνύεται ότι έγχορδα μουσικά όργανα με δοξάρι όντως υπήρχαν τον 8ο π.Χ. αιώνα και παρατίθενται τεκμήρια (ζωγραφικές και γλυπτές παραστάσεις του 8ου, του 5ου και του 3ου π.Χ. αιώνων). Τοιουτοτρόπως μεταφέρονται 16-17 ολόκληρους αιώνες προς το αρχαιότερο τα μέχρι σήμερα αποδεκτά χρονολογικά όρια της εμφανίσεως των εγχόρδων μουσικών οργάνων με δοξάρι και αυτό αποτελεί μουσικολογικό γεγονός εξαιρετικά υψίστης σημασίας και σπου­δαιότητος.

Η ύλη του βιβλίου είναι εντελώς πρωτότυπη κι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όπως διαπιστώνει κανείς από τα παρατιθέμενα περιεχόμενά του.

! Ο Γιώργος Λεκάκης, συγγραφέας και μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας. Πρώτη ανάρτηση Αρχείο Πολιτισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top
Back to top