Φιλοσοφία

Εξαιρέσεις στην ασφάλεια αυτοκινήτου

εξαιρεσεις στην ασφαλεια αυτοκινητου

Οι πιθανότητες είναι εάν μεταφέρετε οποιοδήποτε είδος ασφαλιστηρίου συμβολαίου στη Βιρτζίνια, είστε κάπως εξοικειωμένοι με την έννοια των εξαιρέσεων. Ένας αποκλεισμός είναι, με απλούς όρους, απλά κάτι που δεν καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.αποκλείεται κυριολεκτικά από την προστασία από την πολιτική. Φυσικά, η ζωή είναι πολύ πιο εύκολη όταν όλα περιλαμβάνονται σε ένα τακτοποιημένο πακέτο, αλλά επειδή αυτό συμβαίνει σπάνια, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους αποκλεισμούς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας.

Παραδείγματα εξαιρέσεων

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του ιδιοκτήτη σπιτιού, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επιχειρήσεων και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας έχουν όλες εξαιρέσεις. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

Ένας τυφώνας φυσάει την οροφή από το σπίτι σας, και μεταφέρει το αυτοκίνητό σας μακριά, πολύ. Η ασφάλιση του ιδιοκτήτη σπιτιού σας πιθανότατα θα καλύψει το κόστος αντικατάστασης της χαμένης στέγης σας.δεν θα καλύψει, ωστόσο, το κόστος του χαμένου οχήματός σας, παρόλο που εξαφανίστηκε μέσω της ίδιας καταστροφής που έβλαψε το σπίτι σας. Η ασφάλιση του ιδιοκτήτη σπιτιού αποκλείει την κάλυψη του αυτοκινήτου σας. Ωστόσο, το ολοκληρωμένο τμήμα κάλυψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου σας, εάν το συμβόλαιό σας περιλαμβάνει κάλυψη φυσικών ζημιών, θα ανταποκρινόταν σε αξίωση για το αυτοκίνητό σας.

Μπορείτε να πάρετε σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα στο δικό σας προσωπικό όχημα που χρησιμοποιείτε τακτικά για τις επιχειρήσεις. Επειδή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου σας έχει “αποκλεισμό εμπορικών λειτουργιών”, δεν θα καλύψει το κόστος ζημιάς στο όχημά σας, επειδή το ατύχημα συνέβη ενώ το χρησιμοποιούσατε για επαγγελματικούς λόγους (δηλαδή για εμπορική λειτουργία) και όχι για καθημερινούς προσωπικούς σκοπούς.

Ένας συνεργάτης σε μια επιχείρηση κλέβει μεγάλα χρηματικά ποσά και απολύεται. Επειδή η επιχείρηση έχει πολιτική διευθυντών και αξιωματικών (D & O) που αποκλείει την κάλυψη ζημιών που σχετίζονται με δόλια ή εγκληματική συμπεριφορά, οι οικονομικές απώλειες που υπέστη η επιχείρηση λόγω του πρώην εταίρου δεν θα καλυφθούν.

Ο γιατρός σας σας ενημερώνει ότι χρειάζεστε χειρουργική επέμβαση για μια δια βίου καρδιακή πάθηση. Επειδή το τρέχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας σας αποκλείει την κάλυψη για όλες τις προϋπάρχουσες καταστάσεις και είχατε την καρδιακή πάθηση πριν αγοράσετε την πολιτική, δεν θα καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χειρουργική επέμβαση.

Λόγοι αποκλεισμού

Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα-κυρίως φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί και πλημμύρες, ή τρομοκρατικές ενέργειες-που μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν χιλιάδες ανθρώπους. Εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες κάλυπταν τις ζημίες που υπέστησαν οι αντισυμβαλλόμενοι κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων, πιθανότατα θα χρεοκοπούσαν. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η απώλεια ενός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα που βλάπτει επίσης ένα σπίτι, ο πάροχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο σπίτι δεν θέλει να καλύψει ζημιές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να καλυφθούν από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτων.οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θέλουν να επικαλύψουν την κάλυψή τους.

Αντιμετώπιση εξαιρέσεων

Οι αποκλεισμοί ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν χρειάζεται να είναι τρομερές δυσκολίες. Η κατανόηση του πώς και γιατί υπάρχουν είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, φροντίστε να κάνετε τα εξής:

Διαβάστε τη λεπτή εκτύπωση. Γνωρίστε την πολιτική σας προς τα πίσω και προς τα εμπρός. Διαβάστε το προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλες τις εξαιρέσεις του.

Εάν είναι δυνατόν, λάβετε τα στοιχεία/καταστάσεις που εξαιρούνται από μια πολιτική που καλύπτεται από άλλη. Για παράδειγμα, εάν η ασφάλιση του ιδιοκτήτη σπιτιού σας δεν καλύπτει ζημιά στο όχημά σας σε περίπτωση τυφώνα, βεβαιωθείτε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου σας.

Γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις-όπως φυσικές καταστροφές-η κυβέρνηση μπορεί να παράσχει ένα πρόγραμμα για να βοηθήσει στην κάλυψη των ζημιών σας – για παράδειγμα, το Εθνικό Πρόγραμμα πλημμυρών.