Η πύλη για την ελληνική γλώσσα

img3313250Ένας διαδικτυακός τόπος αποκλειστικά για την ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται στο σχετικό κείμενο. Ιδιαίτερη παρουσίαση γίνεται στην θεματική ενότητα η οποία περιλαμβάνει τα έργα του Εμμανουήλ Κριαρά σε ψηφιακή μορφή.

Περισσότερα...

Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγύης Μαγνησίας

img3313125Η ιστοσελίδα ενός δικτύου που έχει αντικαταστήσει το Ευρώ στις συναλλαγές των μελών του με την εναλλακτική μονάδα ανταλλαγών την ΤΕΜ. Μέσω αυτής ανταλλάσουν προϊόντα και υπηρεσίας συμβάλοντας με αυτό τον τρόπο στην οικονομία της.

Περισσότερα...
Back to top
Back to top