Διάφορα

ΤΟ SUDOKU Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

Οι ανθρώπινες ανάγκες σε όλους τους πολιτισμούς δημιούργησαν τα μαθηματικά. Μία εφαρμογή των μαθηματικών είναι τα διασκεδαστικά μαθηματικά, δηλαδή η διασκεδαστική και ψυχαγωγική όψη των […]

Επιστήμη

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ Κλωνοποίηση ονομάζεται η προσπάθεια παραγωγής κλώνων, δηλαδή πανομοιότυπων γενετικά αντιγράφων ιστών, οργάνων η και ολόκληρων οργανισμών. Στην Φύση απαντάται στους μονογονικά αναπαραγόμενους μικροοργανισμούς, σε […]